uvodni obrazek
Jiří Komberec
Štechova 2
Šumperk
787 01

mobil: +420 775 184 469

e-mail: jiri@komberec.cz
www.komberec.cz
Na základě oprávnění vydaného ITI Ostrava jsem oprávněn k provádění revizí a zkoušek dodavatelským způsobem vyhrazených plynových zařízení:
 • REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
  • výchozí revize
  • periodické revize
  • kontroly plynových zařízení

  v rozsahu:
  • zařízení pro plnění nádob plyny včetně tlakových stanic
   • tlakové stanice, zdroj: bez omezení
    médium: propan, butan a jejich směsi
  • zařízení pro snižování tlaku plynů
   • regulační stanice
    médium: plynná paliva
  • zařízení pro rozvod plynů
   • bez omezení (domovní plynovody, průmyslové plynovody, plynovody pro veřejnou síť,...)
  • zařízení pro spotřebu plynů spalováním
   • bez omezení (plynové kotle do 50kW, plynové kotle nad 50kW, plynové pece,...)

 • ŠKOLENÍ OBSLUHY PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ
 • ZPRACOVÁNÍ REVIZNÍCH KNIH
Vydaná oprávnění a osvědčení jsou k nahlédnutí zde:
Osvědčení Osvědčení Osvědčení